Nog steeds slachtoffers in het verkeer

letsel door verkeersongeval

Een ongeval in het verkeer is zo gebeurd, dit blijkt ook wel uit de cijfers van verkeersongevallen die in Nederland gebeuren. Terwijl het aantal doden gelukkig afneemt, stijgen de aantallen verkeersongevallen wel. Natuurlijk kun je geluk hebben en er niets aan overhouden, loopt het anders af dan zijn er zelfs gevallen waarbij iemand zijn hele leven zijn benen niet meer kan bewegen. Het letsel door verkeersongeval kan enorme invloed hebben op je dagelijkse werkzaamheden en leven.

letsel door verkeersongeval

Altijd een gedegen onderzoek

Een goed onderzoek hoe nu daadwerkelijk het ongeval heeft plaatsgevonden is van groot belang, je kunt niet zomaar iemand aansprakelijk stellen als je niet weet wat de toedracht is. Een proces verbaal kan helpen, ook een strafrechtelijk onderzoek van de politie. Het kan voorkomen dat er helemaal geen onderzoek is gedaan, of zelfs geen proces verbaal. Heb je wel letsel door verkeersongeval, dan zijn er andere wegen die bewandeld kunnen worden door de letselschade advocaten. Deskundigen kunnen met een verkeersongevallenanalyse exact achterhalen wat de oorzaak van het ongeval was. 

letsel door verkeersongeval

Hoe wordt bepaald wie voor welk deel aansprakelijk is?

Na de analyse van de specialisten is precies duidelijk wie er aansprakelijk is voor welke deel van de schade. Er wordt in kaart gebracht wat nu de werkelijke schade is, ook wordt er gewerkt aan het verkrijgen van een voorschot op de schade. Door een staat te maken van de schade hebben we duidelijk in kaart de stand van de situatie. Letsel door verkeersongeval wordt ook ondersteund door een rapport van een medisch adviseur. Hij of zij kan precies beoordelen waarmee je allemaal te maken krijgt wat betreft de gevolgen van het ongeval.